• Godkjent norsk apotek
  • Lave priser
  • Betal med Klarna eller Vipps

Personvernerklæring for Apotekia

Apotekia vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger. Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Nedenfor beskrives formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger, hvilke opplysninger som behandles, rettigheter for de som personopplysningene gjelder ved behandling av personopplysninger. Vi selger, videreformidler eller overfører ikke personopplysninger til andre enn det som står nedenfor.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på kundeservice via epost . Du kan også når som helst kontakte oss eller endre dine opplysninger på din personlige side ved å logge deg inn her.

 

Ansvarlig for behandling av personopplysninger


Apotekia er behandlingsansvarlig, dvs. bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles, for behandling som omtales nedenfor.

Vi kan også behandle personopplysninger på andre måter enn nevnt nedenfor, men da vil vi informere de personopplysningene gjelder på andre måter enn gjennom denne erklæringen.

Vår behandling som behandlingsansvarlig av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet, dvs. salg av sportsutstyr, se mer nedenfor om formålet med behandling av de enkelte personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig:

 

Apotekia.no AS
Adresse: Gneisveien 18, 2020 SKEDSMOKORSET 
E-post: kundeservice@apotekia.no
Organisasjonsnummer: 827 142 352

 

Hvorfor og hva slags personopplysninger vi samler inn

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Nedenfor følger det informasjon om personopplysninger vi behandler om deg, formålet og det lovlige grunnlaget med behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, mv.

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, som deg.

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

 

Forholdet til våre kunder

 

Gjennomføre kjøp på apotekia.no. Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato og dine kjøp for at du skal kunne gjennomføre kjøp på apotekia.no. Behandlingen skjer på grunnlag av å oppfylle kjøpsavtalen med deg og eventuell oppfølging av salg.

Opprette og administrere bruker på "Mine sider". Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsdato for å kunne opprette bruker på «Mine sider» på apotekia.no. Behandlingen skjer på grunnlag av å oppfylle brukeravtale med deg.

Tilpassede tilbud, markedsføring og annonsering på SMS, epost, internett og sosiale medier. Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, adferdsdata fra apotekia.no og tidligere kjøpshistorikk hos Apotekia for å sende deg tilbud mv. som nevnt. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. Vi deler også personopplysninger om våre kunder for å kunne tilpasses til mottakere av reklame mv. og tilpasse markedsføring til grupper av våre kunder (segmentering) i sosiale medier og annonseplattformer som Google, Schibsted og eventuelt andre. Slik bruk av personopplysninger skjer på grunnlag av at vi har en berettiget interesse i vår virksomhet ved å selge våre produkter.

Bruk av sosiale medier. For å holde deg oppdatert om de nyeste produktene og de beste rådene , kan du kan følge oss på Facebook, Instagram og andre sosiale medier. Velger å like eller dele informasjon fra Apotekia gjelder personvernreglene og -erklæringen for den enkelte tjeneste, og vi vil også motta opplysninger om deg direkte og indirekte når du besøker vår Facebook-side, f.eks. når du følger oss på Facebook, kontakter oss på Facebooks chat-løsning, eller når du deler, liker eller kommenterer våre Facebook-innlegg. Tilsvarende vil kunne gjelde for andre sosiale medier. For slike personopplysninger er vi felles behandlingsansvarlig med mediet. Slik bruk av personopplysninger skjer på grunnlag av at vi har en berettiget interesse i vår virksomhet ved å selge våre produkter.

Deltakelse i konkurranser og markedsundersøkelser i regi av Apotekia. Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato for å gi deg mulighet til å delta i konkurranser vi arrangerer. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.

Svare på henvendelser på kundeservice. Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen for å besvare dine eventuelle henvendelser til oss. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av at behandlingen er nødvendig og vi har en berettiget interesse i å besvare henvendelser til oss og oppfylle ditt ønske om svar på henvendelser til oss.

Sikkerhet for våre tjenester. Vi vil behandle ulik teknisk informasjon som logger, IP-adresse mv. for å kunne undersøke og forhindre sikkerhetsbrudd for våre tjenester. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig og vi har en berettiget interesse i å sikre våre tjenester.

Kortnummer oppbevares ikke av Apotekia og alle korttransaksjoner og eventuell utsatt betaling/finansiering skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester.

 

Kommunikasjon og kontakt


Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å henvende oss til andre som ikke er dekket av behandlingene ovenfor i erklæringen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.

I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av at behandlingen er nødvendig og vi har en berettiget interesse i å besvare å håndtere kommunikasjon vi er en del av.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

 

Forretningskunder, leverandører og samarbeidspartnere mv.


Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere i forretningsforhold for å administrere vårt forhold til leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere tjenester samt evaluere bruk av tjenester. Vi vil i disse tilfelle behandle navn, kontaktinformasjon, foretaksnavn og opplysninger tilknyttet kontakten med selskapet som vedkommende arbeider i.

Behandlingen av personopplysninger er basert på at behandlingen er nødvendig og vi har en berettiget interesse for å administrere forholdet til våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører, og at og at behandling av denne type opplysninger er ikke så inngripende at personvernet til personene det gjelder må overstyre denne behandlingen.

Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt tjenester.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke kunne inngå avtaler.

 

Bruk av nettsider


For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.


Vi bruker informasjonen som samles inn til bedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, å tilpasse og utvikle apotekia.no, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. Vi benytter også informasjonen for å gi besøkende anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av besøkendes atferd, f.eks. på bakgrunn av tjenester som er benyttet, linker som det er klikket på, eller informasjon som er lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster.

Personopplysningene benyttes også for å forbedre våre nettsider, og å utarbeide statistikk og forstå bruken av sidene. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til den enkelte besøkende.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av at det er nødvendig og innenfor våre berettigede interesse for å tilpasse nettsiden til våre brukere og annet som angitt ovenfor. Vi ivaretar imidlertid personvernet til besøkende på nettsiden ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere enkeltpersoner.