• Godkjent norsk apotek
  • Lave priser
  • Betal med Klarna eller Vipps

Salgsbetingelser

Anvendelse

Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra Apotekia.no , så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.
 

Definisjon kjøper

Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller varen fra Apotekia.no

 

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Til privatpersoner er alle priser oppgitt inkl. mva.

 

Bestillings- og avtaleprosessen

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt datasystem.Vi er samtidig bundet av kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se eget avsnitt.

Når vi mottar bestillingen, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen må leses nøye når den mottas, og undersøke om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom bestilling og ordrebekreftelse anses som et nytt tilbud fra oss, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

 

Informasjon gitt i vår nettbutikk

Vi legger vekt på å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til opplysninger gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere en bestilling eller del av denne, dersom varen er utsolgt. Ved rest situasjoner som nevnt vil kjøper få beskjed om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til bestilling, eller å kansellere bestillingen.

 

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen sendes pr. e-post. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Apotekia.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller apotekia.no skriftlig pr. e-post kansellerer ordren.

 

Frakt og forsendelse

Varer til privatpersoner sendes som servicepakke eller brev, såframt forsendelsens beskaffenhet tillater det.

Alle firmaer vil normalt få 15 dagers kreditt. apotekia.no velger normalt billigste befraktningsmåte (som oftest Posten), men står fritt til å velge annen befrakter dersom varens beskaffenhet ikke tillater frakt med Posten. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode, eventuelt merkostnader ved dette må dekkes av kjøperen.

Alle påløpne kostnader i forbindelsen med frakt betales av kjøper.

 

Betaling / kreditt

Alle kjøp på Apotekia skjer i norske kroner (NOK). Prisene inkluderer merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Prisene inkluderer ikke frakt kostnader, fakturatillegg etc. Slike tilleggskostnader vil presenteres som separate poster i kassen. Sluttsummen bekreftes av Apotekia i forbindelse med den endelige bekreftelsen som sendes til Kjøper. Ved endring i avgifts- eller momsforhold eller andre forhold som Apotekia ikke råder over, har Apotekia rett til å justere prisen inntil dagen forut for at varene sendes til kjøper.

Kjøper kan velge en av de betalingsmåtene som fremgår på nettsiden, herunder fakturabetaling, Klarna-konto, Vipps-betaling og kortbetaling. Alle betalingsmåter skjer gjennom partner Klarna (www.klarna.com/no/) og deres betalingsløsning Klarna Checkout. Ved å gi informasjon ved kassen aksepterer Kjøper også Klarnas vilkår (lenke til Klarnas vilkår finner du lenger ned i dette punktet). Klarna Checkout presenterer opplysninger for kjøper så snart kjøper er identifisert. Hvilken informasjon som må oppgis for å kunne identifisere kjøper vil kunne variere ut ifra kjøpstilfelle og kunde. Hvilket betalingsalternativ som velges av kjøper vil også kunne få betydning for hvilken informasjon som kreves i Klarna Checkout. Kredittopplysninger som Klärna henter ut påvirker ikke kjøpers kredittverdighet og kan ikke sees av andre som ber om kredittinformasjon, for eksempel banker. Etter at kjøper er identifisert, viser Klarna Checkout hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige. Hvilke betalingsalternativer som tilbys kjøper kan endres fra tid til annen.

Du kan lese mer om Klarna sin personvernerklæring her 

 

Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belasting og kreditering. Apotekia har ingen muligheter for å se hele ditt kortnummer. 

Ved valg av kort som betalingsmetode vil kortopplysninger og betalingsopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør Klarna. Kortopplysninger vil kun bli brukt til å fullføre en betaling. Ved fullført betaling vil ditt kort bli belastet med en gang. Klarna sine vilkår kan du lese her. 

Har du noen spørsmål i forbindelse med Klärna kan du kontakte oss, eller ta kontakt med Klarna her https://www.klarna.com/no/kundeservice/

 

Vipps

Dersom du ønsker å bruke Vipps betaling, vil vi ikke lagre kortinformasjonen din utover å referere til den med en identifikator. Du kan lese mer om Vipps sine personvernvilkår her. 

 

Faktura

Vilkårene for faktura gjelder når du kjøper varer og velger å betale senere. Når du velger å betale senere, tilbyr vi deg å betale innen 14 dager fra forsendelsen av dine varer eller billetter, eller datoen for bestilte tjenester. Klärna Bank AB ("Klarna") vil overta betalingskravet fra butikken, men butikkens kjøpsvilkår vil fortsatt være gjeldende. Klärna vil sende deg betalingsinstruksjoner, slik at du kan betale direkte til Klarna. For kontaktopplysninger og mer informasjon, kan du gå til klarna.no. 

Du kan lese mer om Klarna sine fakturavilkår her

 

Salgspant

Apotekia har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

Leveringstid

Varer på lager leveres normalt samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-3 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager blir leveringstiden avtalt.

Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Apotekia vil oppgi forventet leveringstid etter forespørsel, beregnet etter opplysninger fra våre leverandører. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende uten skriftlig avtale.

 

Forsendelse / frakt

Se egen informasjon om dette; Forsendelse

 

Undersøkelse av produktene

Etter at kjøper har mottatt varene bør han, så snart anledning byr seg, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers ha feil eller mangler.

 

Mangler i leveransen

Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kjøper har bestilt, eller kjøper har fått levert feil varer, ber vi kjøper ta kontakt med apotekia.no snarest mulig, slik at vi får rettet opp feilen dersom dette skyldes forhold som kjøper ikke er skyld i.

 

Mangler eller feil ved produktet

Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt som ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper velge å få rettet manglene eller kreve prisavslag. Eventuelle mangler rapporteres så fort de oppdages.

 

Regler for retur av defekt vare / vare med mangler

Defekt vare må returneres snarest etter mottak, senest innen 2 måneder. Siste frist for reklamasjon er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år)

Varene må tilbakeleveres i den stand de ble mottatt.

Vare må returneres i originalemballasje og pakkes inn i gråpapir som sendes som Norgespakke.

Se for øvrig informasjon; Retur av varer

 

Angrefrist

Etter angrerettloven har kunden 14 dagers angrerett, uansett grunn, fra varen er mottatt. For å benytte seg av angreretten må kunden gi apotekia.no beskjed om dette enten skriftlig eller muntlig, før fristens utløp.

Dersom varen ikke kan returnes i tilnærmet lik stand som ved mottak, kan ikke kunden regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

Vare må returneres i originalforpakningen og pakkes inn i gråpapir som sendes som Norgespakke.

Se for øvrig egen informasjon om angrerett under Retur av rarer.

 

Retur: Vilkår for privatpersoner:

Apotekia følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angrerettloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen, f.eks. via Direct Mail, eller tilbud til kjøperen ved telefonsalg på selgerens initiativ. Dette gjelder også ved salg via websider. Varen må returneres til e-apoteket.no innen 14 dager fra mottak. For returer hvor varen ikke er i vesentlig samme stand som ved mottak, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med e-apoteket.no på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

 

Det er ingen returrett på pakninger hvor forsegling er brutt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

 

Retur: Vilkår for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:

Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.

 

Uavhentede leveranser

Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen bli innkrevet et beløp tilsvarende sum av følgende: 100 kroner i gebyr for uavhentet vare til å dekke Apotekia sitt arbeid med forsendelsen (pakking, ordremottak m.v.), verditap på varen fra fakturadato inntil varen igjen er i apotekia´s besittelse og utlagte fraktkostnader til og fra kjøper.

 

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser. Se Retur av varer.

 

Reklamasjon:

Dersom det foreligger en mangel ved varen som ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden velge mellom retting og omlevering eller prisavslag m.m. Retting og omlevering skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kunden innen rimelig tid og uten risiko for at kunden ikke får dekket sine utlegg av Apotekia

Frist for reklamasjon er 2 måneder etter at kunden oppdaget mangelen, siste frist er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år).

Se også Retur av varer

 

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der kjøperen bor.